top of page

Вложувања

2020 година Ветекс АД ја обележа со воведување на нова линија на производство.

 

Со сопствени средства и финансиска помош од Фондот за иновации и технолошки развој, преку Инструментот за поддршка: Кофинансирани грантови за технолошки развој, во рамки на проектот „4 Сезони“, Ветекс АД набави машини со кои ќе произведува

  • конец и предиво создаден од комбинација на памучни влакна и акрилни влакна

  • конец и предиво создаден од комбинација на памучни влакна и волнени влакна.

Извештај од работењето на Ветекс АД Велес зa 2021 година.

                              ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За одобрување на зделка со заинтересирана страна

                                                   Ј А В Е Н  П О В И К

До акционерите на друштвото за учество на собрание на акционери

                                           Ј А В Е Н  П О В И К ПО ВТОР ПАТ

До акционерите на друштвото за учество на собрание на акционери

Veteks_Veles_Logo.png
bottom of page